Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
21. října 2021 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
Navigace stránek

 Prohlášení o soukromí


Sicily Places se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Sicily Places a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Sicily Places souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Sicily Places shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Sicily Places také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Sicily Places automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Sicily Places využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Sicily Places.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Sicily Places, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Sicily Places nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Sicily Places doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Sicily Places. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Sicily Places nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Sicily Places a rodinu webů Sicily Places.

Použití osobních informací

Sicily Places shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Sicily Places a k poskytování služeb, o které jste požádali. Sicily Places také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Sicily Places a jeho přidružených částí. Sicily Places vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Sicily Places neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Sicily Places Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Sicily Places může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Sicily Places a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Sicily Places nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Sicily Places udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Sicily Places za účelem zjištění, jaké služby Sicily Places jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Sicily Places, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Sicily Places prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Sicily Places nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Sicily Places a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Sicily Places nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Sicily Places používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Sicily Places nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Sicily Places, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Sicily Places nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Sicily Places zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Sicily Places uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Sicily Places vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Sicily Places nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Sicily Places na adrese booking@sicilyplaces.com. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) 2000-2006   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2021 by DotNetNuke Corporation